pondělí 9. února 2009

Jaký je rozdíl mezi brněnskými sociálními a občanskými demokraty

Brněnská radnice se stále více vrací do kolejí spolehlivě vyjetých soudruhy z předchozí vládnoucí koalice. Děláme, co jsme vám slíbili a pokud ne, pak platí pravidlo číslo jedna.

V únorovém čísle Brněnského metropolitanu nás na str. 2 redaktor ukrytý pod zkratkou (ik) informuje, že grémium projektu přestavby ŽUB se rozhodlo pokračovat v územním řízení bez zakomponování rychlodráhy - potěmkinovské vesnice, která by pomohla udržet iluzi zachování nádraží v centru. V soudružském duchu je konstatováno, že všichni partneři svorně hledí vpřed, maje za cíl blaho občanů v podobě odsunutého nádraží. Slovo dostává i vedoucí odboru územního a stavebního řízení, která územko spolu s úřednicemi ze stavebního úřadu Brna-střed zprackala tak katastrofálně, že jinde by ji vyhodili beze slova a na hodinu. (Neznám jediný racionální důvod, proč by měla paní vedoucí ještě setrvat na svém místě.)

Kromě lidovců byli dnes vládnoucí brněnští politici voleni od mnohých Brňanů i kvůli příslibu moderního nádraží v centru. Přestože většina lidovců, a podle průzkumů i jejich voličů, nesouhlasila a nesouhlasí s odsunem, jejich tehdejším ministrem Šimonovským dané slovo drželi. Až do okamžiku, kdy se na světě - vlastně na brněnské radnici - objevily závěry srovnávací multikriteriální analýzy, které upozornily na fatální průšvihy v projektu odsunu. Z nich v podstatě vyplývalo, že odsunuté nádraží je předražená blbost na kvadrát, která nemá ekonomické ani společenské opodstatnění.

Nebyli by to lidovci schopní přežít v každé vládě a na každé radnici, kdyby zakrátko nepřišli s řešením hodným zesnulého předáka Luxe. Dáme průchod odsunutému nádraží, ale železnici přivedeme dvojkolejku zpět do centra, aby lidi mohli jezdit, kam chtějí. Z nádraží bude zastávka a samotné nové nádraží bude a místě, které vyhovuje stavební, realitní a developerské lobby. Onderka se rychlodráze bránil zuby nehty, ale lidovci s pomocí zelených na něj nastoupili zcela kategoricky. Onderka správně pochopil, že slibem nezarmoutí a v dubnu 2008 vědomě nechal do programového prohlášení Rady města Brna, v jejíž čele stojí, vepsat větu, že Rada "učiní všechny potřebné kroky k realizaci přestavby železničního uzlu, zohlední přitom doporučení pracovní skupiny pro optimalizaci projektu s cílem využít stávajícího železničního nádraží jako jedné ze zastávek na páteřních trasách regionální dopravy". Smutnou realitou těchto dní je, že se tak nestalo.

Není to poprvé, kdy sociální demokrat Onderka nesplnil, co slíbil svým koaličním partnerům. Paradoxně právě programovým prohlášením došlo k porušení závazku z koaliční smlouvy. Tam si sociální demokraté, zelení, lidovci a "zlatuškovci" ohledně projektu přestavby ŽUB slíbili, že "realizována může být jen taková varianta u níž nezávislé seriózní posouzení prokáže výhodnost pro občany Brna i cestující a která bude mít prokazatelnou podporu veřejnosti". Právě v těchto dvou parametrech to ve srovnávací analýze zcela suverénně vyhrála centrální varianta přestavby ŽUB. O podpoře veřejnosti té které varianty není třeba od referenda pochybovat. 86 % hlasujících pro nádraží v centru je více než drtivá většina.

Zvláštní je, že od lidovců a zelených není slyšet proti druhé Onderkově zradě ani slovo.

Zelený náměstek Ander se sice lehce ohradil, ale nepoužil argument závazku z Programového prohlášení rady. Asi nechce jako správný submisivní partner dráždit svého "dominátora".

A Zlatuškovci? Ještě předtím, než se konalo zmiňované grémium, poslal radní Zlatuška do redakce Brněnského metropolitanu článek Rozsudek dává vlakovému nádraží šanci, zveřejněný v témže čísle na téže straně jako odsouvací propaganda, ve kterém se nekonkrétně staví za nádraží v centru. Přestože jej primátor měl zcela jistě k dispozici ještě před grémiem, nebral ani na kolegu Zlatušku ohled.

Závěrů z vývoje situace lze vyvodit hned několik. Koaličním partnerům, které sociální demokraté odsunuli na vedlejší kolej, nemá cenu se posmívat. Pokoření, které jim dal zakusit primátor Onderka je značné. Pokud se zelení a zlatuškovci, kteří šli do voleb s nádražím v centru jako slibem No.1, sami neohradí, volič si o ně už ani kolo neopře.

Vnímavý Brňan však může ve vývoji spatřovat jednu z mnoha postupně objevujících se indicií, proč po příštích komunálních volbách bude v Brně vládnou velká koalice. On totiž mezi sociálními a občanskými demokraty není až zas tak velký rozdíl a stále více v obsahu i stylu politiky je spojuje, než rozděluje.

Žádné komentáře:

Okomentovat